ครูดีดี..มีให้คว้า ปัญญาญาณ

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2562


ครูดีดี..มีให้คว้า ปัญญาญาณ
คำดีดี..มีให้อ่าน ท่านผู้เจริญ
บัณฑิตชน ย่อมคิด ปลื้มจิตยิ่ง
รักความจริง ดีกล้า น่าสรรเสริญ
ส่วนคนพาล หลงถลำบาปดำเนิน
ประมาทเพลิน ก่อการร้าย ทำลายดีฯ
๑๕ มกราฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010880835851034 Mins