“สร้างบารมี”

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2562

“สร้างบารมี”
สร้างบุญสร้างบารมี
สร้างความดีสร้างกุศล
สร้างคุณสร้างมงคล
สร้างตัวตนสร้างผลงาน
ชาติหนึ่งชีวิตหนึ่ง
ตระหนักซึ้งนัยแก่นสาร
ความเป็นมนุษย์จาร
จารึกไว้ในแผ่นดิน
ความชั่วบาปเลวร้าย
ต้องทำลายให้สูญสิ้น
ความดีศรีโสภิณ
ต้องสร้างสานท่านผู้เจริญ
๔ เม.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021094799041748 Mins