“ตราบชีวิตยังหายใจ”

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2562

“ตราบชีวิตยังหายใจ”
ชีวิตเรา เราต้องใฝ่ ใคร่เรียนรู้
ชีวิตเรา เราต้องสู้ เชิดชูฝัน
ชีวิตเรา เราต้องกล้า มุ่งฝ่าฟัน
ชีวิตเรา เราต้องมั่น สันติชัย
ตราบชีวิต ยังหายใจ ไม่ดับสิ้น
ตราบฟ้าดิน สถิตอยู่ คู่ยุคสมัย
ตราบจันทรา อาทิตย์ส่อง ผ่องอำไพ
ตราบนั้นจง สู้ต่อไป เพื่อชัยเทอญ
๑๐ เม.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.0051597833633423 Mins