มาเถิด..มาหยุดนิ่ง!

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2562

มาเถิด..มาหยุดนิ่ง!
ค้นความจริงภายในกลาง
ความสุขใสสะอาดสว่าง
เกิดพบได้..ด้วยใจงามฯ
๓ มิถุนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0012187838554382 Mins