สายธารรัก ศรัทธา กัลยาณมิตร

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2562

สายธารรัก ศรัทธา กัลยาณมิตร
สายธารจิต เสียสละ ประสิทธิผล
สายธารธรรม ปกป้อง ผองมิตรชน
สายธารบุญ บารมีดล สุขล้นฤทัย
สาธุบุญ สาธุธรรม ปลื้มลํ้าจิต
สาธุมิตร สาธุชน คนรักใส
สาธุพร สาธุโชค สาธุชัย
สาธุใจ สาธุการ ทุกท่านเทอญ
๑๗/๐๑/๕๖

 Total Execution Time: 0.001379402478536 Mins