คนทำบุญ บุญย่อมคุ้ม อุ้มรักษา

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2562

คนทำบุญ บุญย่อมคุ้ม อุ้มรักษา
ทุกเวลา ทุกคืนวัน สันติสุขหมาย
คนทำบาป บาปย่อมคร่า พาสู่อบาย
เกิดแก่ตาย อยู่รวยฟรี หนี้กรรมดล
มีตัวอย่าง พบเห็นได้ ในปัจจุบัน
จิตกระสัน ทรยศบุญ วุ่นสับสน
วัดไม่เข้า เฝ้าจับผิด มิตรมวลชน
สำนึกตน แน่วหน้าที่..ทำดีเทอญฯ
๒๖ มีนาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 Total Execution Time: 0.015176467100779 Mins