เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2562

เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์
เสริมความใส บริสุทธิ์ วิมุตติผล
ทำความดี ศรีสวัสดิ์ พัฒน์มงคล
เสียสละตน เพื่อชาติ ศาสน์สถาพรฯ
๒๕ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.000889519850413 Mins