ฤดูกาล ผ่านเปลี่ยน เวียนหมุนไป

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2562

ฤดูกาล ผ่านเปลี่ยน เวียนหมุนไป
บอกบ่งนัย ธรรมชาติ วิลาศหมาย
ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฝนพราวพราย
สืบทอสาย สมดุล คุณเรืองรอง
ฤดูกาล เปลี่ยนไป ใจไม่เปลี่ยน
ควรคงเพียร ทำความดี บารมีผ่อง
หลัก “ทาน ศีล ภาวนา” มรรคาครอง
ปัญญาตรอง ศรัทธาตรึก สำนึกตน
๓๑ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00067518552144368 Mins