ผู้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2562

ผู้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ
เข้าใจชัด อรรถธรรม ย้ำฝึกฝน
เป็นบัณฑิต นักปราชญ์ ชาติสุชน
สร้างกุศล เจริญศรี ดีเด่นวิไล
ยิ่งเรียนธรรม รู้ธรรม หลักคำสอน
ยิ่งน้อมพร ปฏิบัติ ดัดนิสัย
ยิ่งซาบซึ้ง ศรัทธา ปัญญานัย
ยิ่งเข้าใจ รสพระธรรม สุขล้ำเอย
๒๔ พ.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010256965955098 Mins