ต้องอด..ต้องทนสู้

วันที่ 26 กค. พ.ศ.2562

ต้องอด..ต้องทนสู้
เพื่อเรียนรู้สัจจธรรม
สุข-ทุกข์ พบ-พรากนำ
เป็นบทเรียนรุ่งปัญญา
“เกิดแก่เจ็บตาย”สิ้น
หน้ากลบดินเด่นคุณค่า
ความรักความศรัทธา
สืบศาสนาวิชชาเรือง
“นักรบ พระนิพพาน”
ผู้สร้างสานบารมีเฟื่อง
ตำนานศาสน์บ้านเมือง
จารึกมั่น..นิรันดร์กาลฯ
๑๔ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010981162389119 Mins