แบ่งปันเสียสละให้

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2562

แบ่งปันเสียสละให้
ด้วยดวงใจใสศรัทธา
ช่วยเหลือเอื้อโลกหล้า
สร้างบุญญาบ่มบารมี
ยิ่งให้..ยิ่งได้สนอง
คือครรลองพระชินสีห์
เสน่ห์โชติโดดเด่นดี
มิตรน้องพี่รักชื่นชมฯ
๒๒ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001216467221578 Mins