ภาพบุญหนุนชีวิต

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2562

ภาพบุญหนุนชีวิต
ให้ปลื้มจิตบุญบารมี
งามเลิศประเสริฐศรี
คุณความดีเด่นโลกา
วัดเราบุญเราสร้าง
ทุกสิ่งอย่างกระจ่างค่า
ด้วยสติด้วยปัญญา
และศรัทธาสถิตกมล
ทานศีลภาวนายึด
มุ่งประพฤติปฏิบัติตน
หนทางธรรมมรรคผล
ที่หลุดพ้นการเกิดตาย
สมนามกัลยาณมิตร
งามโสภิตทั้งใจกาย
ทรงคุณค่าความหมาย
ขอโมทนาสาธุเทอญ
๑๓ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.049271051088969 Mins