“อโมทนา...พุทธสาวก”

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2562

“อโมทนา...พุทธสาวก”
ยุโรปโรจน์ โชติผ้า กาสาวพัสตร์
งามจำรัส พุทธบุตร ผุดผ่องใส
ปักหลักพุทธ ศาสนา วิชชาชัย
ให้รุ่งเรือง เฟื่องไกล ในโลกา
เพียรฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ
บวชเป็นพระ ภิกษุสงฆ์ ทรงศาสนา
ดำเนินตาม รอยบาท พระศาสดา
ขอชื่นชม ขอโมทนา สาธุเทอญ
๑๒ ก.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076448122660319 Mins