“มหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่”

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2562

“มหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่”
คือนักปราชญ์ มหาเปรียญ ผู้ยิ่งใหญ่
คือนักสู้ ผู้เพียรใฝ่ ใคร่ศึกษา
คือสาวก สายโลหิต พระสัมมา
คือนักรบ ทหารกล้า อาชาไนย
เรียนคันถะ วิปัสสนา ศรัทธาโชติ
ปัญญาโรจน์ บารมีธรรม เลิศล้ำใส
บวชประพฤติ พรหมจรรย์ เดิมพันใจ
เปรียญเก้าชัย แก้วหวัง ดั่งเพชรมณี
ยามวิกฤต ศาสนา ศรัทธาชาติ
ต้องอาศัย เปรียญปราชญ์ พระศาสน์ศรี
ยอดขุนพล ยอดนักรบ ยอดเมธี
ปราบไพรี ที่โรมรัน กลั่นกล้ากมล
ขอประกาศ อาราธนา พุทธสาวก
ปราชญ์ปิฎก เปรียญเก้า พราวมรรคผล
ก้าวดำเนิน โปรดสัตว์ กาลบัดดล
สาธุชน ยลบุญญา ยอดมหาเปรียญ
๓๑ ก.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027341643969218 Mins