คนใจใหญ่ ใจกว้าง สร้างสุขสันต์

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2562

คนใจใหญ่ ใจกว้าง สร้างสุขสันต์
คนใจปัน ใจสละ ประเสริฐศรี
คนใจสวย ใจใส ใจอารีย์
คือคนดี ศรีศาสน์ ศรีชาติชน
อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อช่วย อำนวยกิจ
ผู้นำบุญ กัลยาณมิตร ติดมรรคผล
รักสะอาด มั่นระเบียบ เนี๊ยบกายกมล
มุ่งฝึกตน เป้าหมายชัด ปฏิบัติธรรม
๘ ส.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี๔

 Total Execution Time: 0.025102535883586 Mins