การสร้างวัด สร้างบุญ หนุนศาสนา

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2562

การสร้างวัด สร้างบุญ หนุนศาสนา
ด้วยความรัก ศรัทธา ปัญญาไสว
เพียรทำทาน รักษาศีล ภาวนาใจ
เป็นบารมี อันยิ่งใหญ่ ชัยชนะมาร
ขอชื่นชม โมทนา..กัลยาณมิตร
ขอขอบคุณ น้ำจิต คิดเสริมสาน
ขอบุญฤทธิ์ พรอริยะ พระนิพพาน
ให้ทุกท่าน สันติสุข สำเร็จเทอญฯ
๕ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077530145645142 Mins