หลับตา..ภาวนาจิต

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2562

หลับตา..ภาวนาจิต
สร้างชีวิตใสสุขสันต์
ทุกคืน..และทุกวัน
ทุกเดือนปีชีวีมลาย
“หยุด”เป็นตัวสำเร็จ
คาถาเด็ดเด่นเป้าหมาย
เข้าถึง..พระธรรมกาย
เชิญชายหญิง..หยุดนิ่งเทอญฯ
๗ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0024427493413289 Mins