น้อยใจ...ใจน้อยหด

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2562

น้อยใจ...ใจน้อยหด
บารมีลดบุญถดถอย
โอกาสบุญเลื่อนลอย
มีบุญน้อยสุขน้อยตาม
นิ่งใจ...ใจนิ่งหยุด
ใสบริสุทธิ์สว่างวาม
ปัญหาอุปสรรคข้าม
เป้าหมายมั่นนิรันดร
หยุด...เป็นตัวสำเร็จ
คาถาเด็ดโอวาทสอน
เลิศธรรม...ล้ำคำพร
เพียรนิ่งหยุดสุดสุขใจ
๒๖ ม.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.065873364607493 Mins