“ศูนย์เจ็ดสอง” ลองทำ สูตรสำเร็จ

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2562

“ศูนย์เจ็ดสอง” ลองทำ สูตรสำเร็จ
เลขดีเด็ด เคล็ดคาถา พาสุขใส
เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม นำโชคชัย
ออกพรรษา รับบุญใหญ่ ยิ่งกาลทาน
คืองานบุญ ทอดกฐิน ปิ่นกุศล
สาธุชน คนรักตน รักศาสน์สถาน
ต้องสร้างบุญ บารมีมั่น อนันต์กาล
แน่วปณิธาน ดุสิตบุรี ที่สุดธรรม
๙ ก.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0075604319572449 Mins