ธรรมจักร..ธรรมแจ้ง

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2562

ธรรมจักร..ธรรมแจ้ง
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
หมั่นอ่านพูด ท่องจำ นำจิตใส
ปฐมธรรม เทศนา ปราโมทย์ใจ
องค์จอมไตร พุทธะ ทรงประทาน
ทางสุดโต่ง สองทาง วางเลิกละ
ทางอริยะ สายกลาง สร้างสุขศานต์
ทางบริสุทธิ์ หลุดพ้น บ่วงกลมาร
สู่นิพพาน สราญซึ้ง ถึงธรรมกายฯ
๒๑ กันยาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011551181475321 Mins