ชาวพุทธสุดสู้นัก

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2562

ชาวพุทธสุดสู้นัก
หัวใจรักภักดีศาสน์
แกร่งกล้าศรัทธาวาด
หวังพร้อมพลีชีวิตตน
ศรัทธาฆ่าไม่ตาย
มั่นเป้าหมายในมรรคผล
ภาวนาและสวดมนต์
เมตตาชนประชาไทย
๓ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.016294348239899 Mins