อรุณสว่างญาติธรรมผู้จำเริญ

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

อรุณสว่างญาติธรรมผู้จำเริญ
เส้นทางบุญที่เราเดินด้วยใฝ่ฝัน
เป็นทางใสทางสว่างทางสำคัญ
สำนึกมั่นศรัทธา...สร้างบารมี
อาจหนักบ้างเหนื่อยบ้างช่างมันนะ
เอาอย่างพระโพธิสัตว์ชัดหน้าที่
เอาชีวิตสละวางสร้างความดี
รักคักดิ์ศรีรักสุขใส...ไม่ยอมแพ้ฯ
๓๐/๐๕/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084129651387533 Mins