จงอยู่กับ ขณะวัน..ปัจจุบันนี้

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2562

จงอยู่กับ ขณะวัน..ปัจจุบันนี้
สร้างคุณงาม ความดี ที่สุขสันต์
เปี่ยมความรัก ศรัทธา เมตตากัน
เพียรใฝ่ฝัน ทดแทน คุณแผ่นดิน
เราล้วนเป็น เพื่อนพ้อง พี่น้องญาติ
ร่วมภพชาติ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย”สิ้น
อย่าเบียดเบียน ทำร้าย หมายชีวิน
สำนึกจินต์ เคารพสิทธิ์ มิตรชนงามฯ
๑๓ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0086080511411031 Mins