“วันพระ...วันบุญ”

วันที่ 25 ธค. พ.ศ.2562

“วันพระ...วันบุญ”


คำว่าบุญ เป็นชื่อ ของความสุข
บรรเทาทุกข์ บันดาลชัย ให้สมหมาย
จงทำบุญ เพื่อบุญ หนุนใจกาย
ทรัพย์สมบัติ ทั้งหลาย ได้ด้วยบุญ


จะบุญใหญ่ บุญน้อย ค่อยสั่งสม
ใฝ่ชื่นชม ปลื้มอุรา อานิสงส์หนุน
มีศรัทธา ปัญญามั่น บรรเจิดคุณ
บุญค้ำจุน สุขสัมฤทธิ์ สิทธิรวย


๒๙ ส.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.038420383135478 Mins