...เขามีบุญคุณ...

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

...เขามีบุญคุณ...
เพราะ "เขามีบุญคุณ" หนุนนำช่วย
เติมเต็มด้วยแรงหวังเพิ่มพลังจิต
ช่วยชี้แนะปลอบขวัญกัลยาณมิตร
เสริมชีวิตสร้างฐานะประสบชัย
ตนพึ่งตนสอนตนพ้นพาลผิด
มีตรพึ่งมิตรสรรค์สร้างทางสดใส
สังคมโลกสงบสุขปลอดทุกข์ภัย
เพราะเมตตามิ่งมิตรให้ไมตรีคุณฯ
๑๗/๐๖/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010369499524434 Mins