อาจต่างถิ่นต่างที่ต่างมีเกิด

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

อาจต่างถิ่นต่างที่ต่างมีเกิด
บุญประเสริฐที่สุดเป็นมนุษย์หนอ
ต้องสร้างบุญหนุนใจให้เพียงพอ
อย่ารีรอมัวประมาทคลาดทำดี
เพราะชีวิตเราไซร้ไม่เที่ยงแท้
ย่อมผันแปรผจญสุขทุกข์หม่นศรี
แก่เจ็บไข้ตายเร้ารุกทุกนาที
บุญบารมีคือมิตรช่วยอวยโชคชัยฯ
๐๘/๐๒/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075059731801351 Mins