ปัญญาชนคนดีมีชาติสกุล

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2562

ปัญญาชนคนดีมีชาติสกุล
ยึดถือคุณศีลธรรมลํ้าเหตุผล
ไม่หยามหมิ่นศรัทธาสาธุชน
อวดอ้างตนดีฉลาดมาดร้ายกัน
งามนิสัยมุทิตาเมตตาเอี้อ
มุ่งช่วยเหลือส่งเสริมเติมสุขสันต์
เป็นชาวธรรมชาวไทยใจแบ่งปัน
สำนึกมั่นสามัคคีทำดีเทอญฯ
๑๓/๑๐/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084611574808757 Mins