อย่าประมาทในชีวิต

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2562

อย่าประมาทในชีวิต
อย่า...ประมาทในชีวิตนะมิตรเพื่อน
ประมาท..เหมือนตายพรากจากแก่นสาร
ใน..โลกมนุษย์ไว้สร้างบุญบารมีทาน
ชีวิต...ผ่านล่วงลับไปได้เสบียงทุน
เป็นคำสอนโอวาทพระศาสดา
ประมวลมาเพียงหนึ่งซึ้งสารสุนทร์
"อย่าประมาท" ในชีวิตศักดิ์สิทธิ์คุณ
เพียรสร้างบุญบารมีความดีเทอญฯ
๒๐/๑๐/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0067185004552205 Mins