สาธุมิตร..ไมตรี พี่น้องสหาย

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2562

สาธุมิตร..ไมตรี พี่น้องสหาย
สาธุคุณ..กำจาย ฉายผ่องศรี
สาธุธรรม..น้ำใจปัน มั่นอารีย์
สาธุบุญ..บารมี ความดีอนันต์
จงรุ่งรัก เมตตา ปรารถนาช่วย
จงร่ำรวย แรงสร้าง ทางสุขสันต์
จงแจ่มชัด ศรัทธา สามัคคีกัน
จงยึดมั่น หมายย้ำ สุดธรรมเทอญฯ
๕ กรกฎาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0013712326685588 Mins