จงปลื้มใจ ในบุญ ที่คุณสร้าง

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2563

จงปลื้มใจ ในบุญ ที่คุณสร้าง
ทุกสิ่งอย่าง ประจักษ์ เป็นหลักฐาน
เจ้าของวัด เจ้าของบุญ อุ่นชื่นบาน
ก่อตำนาน สานประวัติ วัดจำเริญ
ได้ทำเอง ถวายเอง เปล่งสาธุ
บุญเอกอุ อนันต์ค่า น่าสรรเสริญ
ยึดแบบแผน โพธิสัตว์ พุทธดำเนิน
เป็นทางเดิน สู่สวรรค์ นิพพานสราญ
๑๓ ส.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010510007540385 Mins