ทำดี..มีความสุข

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2562

ทำดี..มีความสุข
ไร้ภัยทุกข์โทษโศกศัลย์
เกิดบุญบารมีอนันต์
เชิญเราท่าน..ทำดีเทอญฯ
๘ มิถุนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

Total Execution Time: 0.001622215906779 Mins