พ่อสอนว่า ให้สร้าง บุญบารมี

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2562

พ่อสอนว่า ให้สร้าง บุญบารมี
ให้ทำดี ทำภาวนา ศรัทธามั่น
ให้อดทน ต่อสู้ เสียสละปัน
ให้รักกัน สามัคคี พี่น้องมิตรฯ
๙ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.019518482685089 Mins