สัมมาอะระหัง

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2562

สัมมาอะระหัง
บริกรรมตั้งฐานที่เจ็ด
คาถาสุขสำเร็จ
กิจภาวนาสัมมาชน
เชิญเถิดมิตรชายหญิง
เชิญหยุดนิ่งนัยมรรคผล
สายกลางสุขสว่างพ้น
มารกิเลสทุกข์เภทภัย
“หยุดเป็นตัวสำเร็จ”
ประโยคเพชรหลวงปู่ให้
หยุดนิ่งดิ่งภายใน
สุขสว่างใสชัยชนะมารฯ
๒๐ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001066247622172 Mins