วัดเรา..เราร่วมสร้าง

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2562

วัดเรา..เราร่วมสร้าง
ชีวิตวาง เป็นเดิมพัน
เพื่อบุญ..บารมีมั่น
สุดธรรมฝัน อนันต์ชัยฯ
๒๐ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.012621100743612 Mins