ทำความดี เพื่อความดี นะคนดี

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2562

ทำความดี เพื่อความดี นะคนดี
ทำอย่างนี้ มีความสุข พิสุทธิ์ใส
ทำถูกหลัก ถูกวิธี ศรีสวัสดิ์ชัย
ได้บุญใหญ่ ได้บารมี ได้ดีจริงฯ
๑๔ กรกฎาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011971314748128 Mins