ปลื้มใจในบุญเถิด

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2562

ปลื้มใจในบุญเถิด
บุญประเสริฐประสิทธิ์ผล
รูปทรัพย์สมบัติชนม์
คุณสมบัติโชติชัชวาลย์
รูป..กายสวยงามสง่า
ทรัพย์..ไหลมามหาศาล
คุณ..เปี่ยมปัญญาญาณ
สมบัติสามตามเกิดมี
จงภาคภูมิใจเถิด
เราได้เกิดมาชาตินี้
สร้างบุญหนุนศักดิ์ศรี
สู่ดุสิตบุรีที่สุดธรรมฯ
๑๗ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.11081140041351 Mins