ทุกข์..

วันที่ 16 สค. พ.ศ.2562

ทุกข์.. เพราะมีแต่กำเนิด
ทุกข์..เพราะเตลิดแสวงหา
ทุกข์..เพราะหลงผิดอวิชชา
ทุกข์..เพราะเลิกราสร้างบารมีฯ
๒๔ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0013888160387675 Mins