ความสะอาด คือนิยาม ความน่ารัก

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2562

ความสะอาด คือนิยาม ความน่ารัก
สะอาดนัก ระเบียบเนี้ยบ เฉียบเป๊ะใส
สะอาดกาย สะอาดวาจา สะอาดใจ
มีความรัก อันยิ่งใหญ่ ให้มิตรชนฯ
๒๔ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0011320312817891 Mins