วันเดือนปีผ่านพ้น เพื่อบุญ

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2562

วันเดือนปีผ่านพ้น เพื่อบุญ
กายจิตชีพทรัพย์หนุน ศาสน์ล้ำ
ก่อสร้างประโยชน์คุณ ค่าสถิต
จึ่งคุ้มชาติเกิดย้ำ ยิ่งกล้าบารมี
๒๑ มีนาคม ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00068455139795939 Mins