“สัมมาอะระหัง”ก้อง ในกลางท้องภาวนา

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2562

“สัมมาอะระหัง”ก้อง ในกลางท้องภาวนา
พลังจิตฤทธิ์คาถา สมปรารถนาอัศจรรย์
หมั่นท่องประคองจิต ธุรกิจ..จิตใจนั้น
ทำพร้อมไปด้วยกัน บุญอนันต์สมบัติทวี
โลก-ธรรมสำคัญถ้วน หลักกระบวนแห่งคนดี
คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์สุดเลิศนามฯ
๒๖ มีนาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030941100915273 Mins