กวีวันพระ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2562

กวีวันพระ
วันพระ..ต้องเข้าวัด
เพื่อปฏิบัติขัดเกลาใจ
“ทาน ศีล ภาวนา”ใส
สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตน
สืบสาน..ประเพณี
อันงามดีแต่บรรพชน
วันพระ..ประเสริฐผล
สืบศาสนามั่นสถาพรฯ
๒๒ สิงหาฯ ๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01838968594869 Mins