กัมมุนา วัตตะตี โลโกฯ แปล

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2562

กัมมุนา วัตตะตี โลโกฯ แปล
สัตว์โลกแท้ เป็นไป ในกรรมสร้าง
ความชั่ว-ดี ที่กระทำย่อมนำทาง
ให้ทุกข์สุข มืดสว่าง กระจ่างจริง
หากทำดี ดีย่อมช่วย อำนวยผล
เกิดสุขล้น กายจิต มิตรชายหญิง
หากทำเลว ชั่วหยาบ บาปช่วงชิง
เกิดเหตุสิ่ง วิบัติร้าย วอดวายรุมฯ
๑๘ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0014488180478414 Mins