"คนตาบอด" แต่ใจไม่ยอมบอด

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

"คนตาบอด" แต่ใจ ไม่ยอมบอด
ใจรักชาติศาสน์ตลอดทอดทางสวรรค์
"คนตาดี" แต่ไฉน ใจบอดตัน
คิดกระสันต์ อคติค้าน การทำดี
ปัญญาชน คนรัก หลักเหตุผล
เคารพตน และคนอื่น ชื่นศักดิ้ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความคิด สิทธิ์เสรี
ตัววัดชี้ จริยธรรม ความทราม-เจริญฯ
๓๑/๐๑/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075800021489461 Mins