เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่เกิด

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2562

เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่เกิด
พรประเสริฐ สูงสุด พุทธศาสนา
เราได้พบ ได้เพิ่ม เสริมศรัทธา
เกิดปัญญา “ตื่น รู้ เบิกบาน” ใจ
ได้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ
กระจ่างชัด สัจจธรรม นำสุขใส
จึงสร้างวัด สร้างอาราม งามวิไล
บูชาพระ รัตนตรัย ตราบนิรันดร์
๒๗ มิ.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.00080216328303019 Mins