ยกบุญ...บุญยกเสริม

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2562

ยกบุญ...บุญยกเสริม
สมบัติเพิ่มสุขภาพพลัง
สร้างบุญบุญสร้างหวัง
ปรารถนาตั้งสำเร็จชัย
ปักหลักพุทธศานา
สืบวิชชาแผ่กว้างไกล
มรดกธรรมสว่างใส
ลูกหลานไทยได้พึ่งพา
เรียนเชิญกัลยาณมิตร
ผู้งามจิตปัญญากล้า
สร้างวัดสร้างศรัทธา
สร้างชีวาสร้างสุขเทอญ
๒๙ มิ.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.00098478396733602 Mins