พระผู้ปราบมาร

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2562


พระผู้ปราบมาร
พระ..มงคล เทพมุนี..ศรีสาวก
ผู้..ยอยก พุทธศาสนา วิชชาใส
ปราบ..หมู่มาร กิเลส ทุกข์เภทภัย
มาร..ปราชัย โลกวิมุตติ สู่สุดธรรมฯ
๑๐ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0015123685201009 Mins