เชิญสร้างบุญ บารมี ความดีเถิด

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2562

เชิญสร้างบุญ บารมี ความดีเถิด
การได้เกิด เป็นมนุษย์ สุดยากหนา
ต้อง“ละชั่ว ทำดี กลั่นดวงอุรา”
ตามคำสอน ศาสดา..สาธุการ
อย่าประมาท หลงใหล วัยชีวิต
เพลิดเพลินจิต เสี่ยงภัย ในสังสาร
เพราะความตาย จริงแท้ แน่นิจกาล
ทางสู่สวรรค์ นิพพาน สานสร้างเอง
๘ กุมภาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010151505470276 Mins