หาบุญได้ใช้บุญเป็นเช่นยายกล่าว

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2562

หาบุญได้ใช้บุญเป็นเช่นยายกล่าว
ทุกเรื่องราวต้องใช้บุญดลหนุนเสริม
ต้องรักบุญสร้างบุญบารมีเติม
ศรัทธาเพิ่มพลังใฝ่มั่นใจบุญฯ

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.03090934753418 Mins