เจริญพรญาติธรรมผู้นำมิตร

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2562

เจริญพรญาติธรรมผู้นำมิตร
ผู้มิจิตอาสาแกร่งกล้าหาญ
ขุนพลรบอริยะพระนิพพาน
สร้างสุขศานติ้สันติภาพอาบโลกา
คุณความดีที่ท่านสรรค์สร้างไว้
ก่อแรงหวังพลังใฝ่ให้ชาวหล้า
ได้เรียนรู้กฎแห่งกรรมศีลธรรมา
เพิ่มศรัทธาพลังสู้สู่นิพพานฯ

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0759951988856 Mins