ร้อยเรียงกลอน ก่อหวัง กำลังจิต

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2562

ร้อยเรียงกลอน ก่อหวัง กำลังจิต
สื่อแนวคิด นัยธรรม นำสุขศานต์
จากโอวาท ธรรมกถา ครูอาจารย์
ทั้งเหตุการณ์ งานบุญ บันดาลใจ
หวังจารึก หลักธรรม คำสอนสาร
เป็นตำนาน กลอนกวี ศรีศาสน์สมัย
เพื่อสอนตัว เตือนตน พ้นพาลภัย
มิบังอาจ..คิดสอนใคร ผู้ใดเลยฯ
๒๐ กุมภา ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3